บริการตรวจพลอย
ประเภทใบรับรองพลอย (Colored stone)

- ตารางราคาค่าบริการตรวจสอบอัญมณีแบบไม่ปิดผนึก (Not seal)
- ตารางราคาค่าบริการตรวจสอบอัญมณีแบบปิดผนึก (Seal)
- ตารางราคาค่าบริการเลเซอร์ขอบพลอย

บริการตรวจเพชร
ประเภทใบรับรองเพชร (Diamond)

- ตารางค่าบริการตรวจสอบแบบไม่ปิดผนึกและปิดผนึก (Not Seal and Seal)

- ตารางราคาค่าบริการเลเซอร์ขอบเพชร

บริการตรวจมุก
ประเภทใบรับรองมุก (Pearl)

- ใบรับรองแบบไม่มีรูปถ่าย Verbal (บรอนส์)
- ใบรับรองแบบมีรูปถ่าย Certificate (ซิลเวอร์)
- ใบรับรองแบบปิดผนึก Seal (โกลด์)
- ใบรับรองมุกในเครื่องประดับ Dossier (แพลตินั่ม)

บริการตรวจเครื่องประดับ
ประเภทใบรับรองเครื่องประดับ(Jewelry)

- ใบรับรองแบบมีรูปถ่าย Certificate (ซิลเวอร์)
- ใบรับรองเครื่องประดับ Dossier (แพลตินั่ม)

 

บริการตรวจสอบอัญมณีของสถาบันฯ

ห้องตรวจสอบอัญมณีของเรา เป็นห้องปฏิบัติการที่ประกอบเครื่องมือที่ทันสมัยและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ยังได้รับการยอมรับและเชื่อถือในบริการออกใบรับรองอัญมณีและเครื่องประดับมานานกว่า 20 ปี

บริการตรวจสอบพลอย
 • ทับทิม ไพลิน บุษราคัม มรกต - ตรวจวิเคราะห์จำแนกอัญมณีธรรมชาติ สังเคราะห์ เลียนแบบ และการปรับปรุงคุณภาพ
 • หยก - ตรวจวิเคราะห์จำแนกอัญมณีธรรมชาติ เลียนแบบ และการปรับปรุงคุณภาพ
 • เพชร - ตรวจวิเคราะห์จำแนกเพชรธรรมชาติ หรืออัญมณีเลียนแบบเพชร

บริการตรวจสอบเพชร : ประเมิณคุณภาพเพชรตามหลัก 4C

 • กะรัต (Carat)
  น้ำหนักของเพชร
 • ความสะอาด (Clarity)
  ประเมิณคุณภาพความสะอาดของเพชร
 • สี (Color)
  ประเมิณคุณภาพสีของเพชร
 • การเจียระไน (Cut)
  ประเมิณคุณภาพการเจียระไนของเพชร
  ** ตรวจวิเคราะห์เพชรที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธี HPHT

บริการตรวจสอบมุก

 • ตรวจวิเคราะห์จำแนกมุกธรรมชาติ / เลียนแบบ
 • ตรวจวิเคราะห์จำแนกชนิดของมุกน้ำจืด / น้ำเค็ม
 • ตรวจวิเคราะห์การปรับปรุงคุณภาพมุก

บริการตรวจสอบเครื่องประดับ

 • ตรวจสอบประเภทอัญมณี จำแนกอัญมณีธรรมชาติ เลียนแบบ และการปรับปรุงคุณภาพ
 • ตรวจวิเคราะห์และประเมิณคุณภาพเพชรโดยรวม
 • ตรวจวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของทองคำและโลหะมีค่าอื่น


The differences of four types of report
PDF Downloadable LAB service price list
   
|
News
|
Gallery
|
Jobs
|
About
|
Contacts
|
Site Map
|
© copyright 2011 SGS : The School of Gemological Sciences (Thailand). All Rights Reserved.