บริการตรวจพลอย
ประเภทใบรับรองพลอย (Colored stone)

- ตารางราคาค่าบริการตรวจสอบอัญมณีแบบไม่ปิดผนึก (Not seal)
- ตารางราคาค่าบริการตรวจสอบอัญมณีแบบปิดผนึก (Seal)
- ตารางราคาค่าบริการเลเซอร์ขอบพลอย

บริการตรวจเพชร
ประเภทใบรับรองเพชร (Diamond)

- ตารางค่าบริการตรวจสอบแบบไม่ปิดผนึกและปิดผนึก (Not Seal and Seal)

- ตารางราคาค่าบริการเลเซอร์ขอบเพชร

บริการตรวจมุก
ประเภทใบรับรองมุก (Pearl)

- ใบรับรองแบบไม่มีรูปถ่าย Verbal (บรอนส์)
- ใบรับรองแบบมีรูปถ่าย Certificate (ซิลเวอร์)
- ใบรับรองแบบปิดผนึก Seal (โกลด์)
- ใบรับรองมุกในเครื่องประดับ Dossier (แพลตินั่ม)

บริการตรวจเครื่องประดับ
ประเภทใบรับรองเครื่องประดับ(Jewelry)

- ใบรับรองแบบมีรูปถ่าย Certificate (ซิลเวอร์)
- ใบรับรองเครื่องประดับ Dossier (แพลตินั่ม)

 

Colored Stone Report
> Certificate (Silver class)

The differences of four types of report
PDF Downloadable LAB service price list
   
|
News
|
Gallery
|
Jobs
|
About
|
Contacts
|
Site Map
|
© copyright 2011 SGS : The School of Gemological Sciences (Thailand). All Rights Reserved.