(1.) ห้องปฏิบัติการอัญมณีของสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรองข้อมูลต่างๆที่ปรากฏ ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ในใบรับรองที่ออกโดยทางสถาบันฯ
(2.) ห้องปฏิบัติการอัญมณีของสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรองข้อมูลต่างๆที่ปรากฏ ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ในใบรับรองที่ออกโดยทางสถาบันฯ
(3.) ห้องปฏิบัติการอัญมณีของสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรองข้อมูลต่างๆที่ปรากฏ ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ในใบรับรองที่ออกโดยทางสถาบันฯ
(4.) ข้อมูลที่แสดงอยู่ในใบรับรองที่ออกโดยทางสถาบันฯ ตั้งอยู่หลักเกณฑ์ของข้อเท็จจริงและการใช้เครื่องมือทางอัญมณีศาสตร์ตามมาตรฐานสากลในการตรวจสอบ อาทิ กล้องจุลทรรศน์ ด้วยเลนส์ขยาย10xหรือมากกว่า เครื่องชั่งน้ำหนักอัญมณี รีแฟรคโตมิเตอร์ สเป็คโตรสโคป โพราริสสโคป ไดโครสโคป เครื่องเช็คแสงอัลตราไวโอเล็ต และอุปกรณ์ทางอัญมณีศาสตร์อื่นๆที่จำเป็น อนึ่ง ข้อมูลที่ได้จากตรวจหาจากเครื่องมือดังกล่าว จะมีผลต่อการให้ข้อมูลที่ออกในใบรับรองของทางสถาบันฯ ทั้งสิ้น
(5.) ข้อมูลที่กำหนดและแสดงอยู่ในเว็บไซต์รวมถึงใบรับรองที่ออกโดยทางสถาบันฯ ถือเป็นทรัพย์สินของทางสถาบันอัญมณีวิทยา ทางสถาบันฯไม่อนุญาติหรือให้สิทธิในการใช้ข้อมูลและเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ของสถาบันฯ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางสถาบันฯเท่านั้น

 

Q1    ใบรับรองอัญมณี(Gem Identification Report / Diamond Grading Report) ของสถาบันฯเอาไปใช้ในต่างประเทศได้หรือไม่
Q2    ถ้าลูกค้าอยู่ที่ต่างจังหวัดจะใช้บริการของสถาบันฯ ได้หรือไม่ โดยที่ไม่ต้องเดินทางมากรุงเทพฯ
Q3    สามารถติดต่อบริการออกใบรับรองอัญมณีของสถาบันฯได้ที่ไหนบ้าง
Q4    ในกรณีที่ทำใบรับรองอัญมณีหาย สามารถออกใบรับรองอัญมณีเม็ดเดิมซ้ำได้หรือไม่
Q5    เพชรที่อยู่ในตัวเรือน สามารถออกใบรับรองได้หรือไม่
Q6    อัญมณีที่อยู่ในตัวเรือน สามารถออกใบรับรองได้หรือไม่
Q7    เพชรน้ำหนักต่ำกว่า 0.10 กะรัตสามารถออกใบรับรองได้หรือไม่
Q8    ทางสถาบันฯ สามารถตรวจเช็คว่ามีการผ่านกระบวนการ HPHT (High Pressure High Temperature)ในเพชรได้หรือไม่
Q9    ทางสถาบันฯ สามารถตรวจเช็คว่ามีการปรับปรุงคุณภาพสีของเพชรสีได้หรือไม่
Q10    ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบอัญมณีในปริมาณมากทางสถาบันฯ มีส่วนลดเพิ่มหรือไม่

 

Q1    ใบรับรองอัญมณี(Gem Identification Report / Diamond Grading Report) ของสถาบันฯเอาไปใช้ในต่างประเทศได้หรือไม่
A1    ได้ค่ะ เนื่องจากเราเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกท่านจึงสามารถใช้ใบรับรองจากสถาบันฯของเราอ้างอิงได้
Q2    ถ้าลูกค้าอยู่ที่ต่างจังหวัดจะใช้บริการของสถาบันฯ ได้หรือไม่ โดยที่ไม่ต้องเดินทางมากรุงเทพฯ
A2    ได้ค่ะ ท่านสามารถใช้บริการตรวจสอบอัญมณีโดยส่งอัญมณีของท่านมายังสถาบันฯ ผ่านบริการไปรษณีย์ EMS กรุณาอ้างอิงจากข้อมูลโดยคลิกที่ไอคอนในหน้าแรกของ SGS LAB สำหรับขั้นตอนและรายละเอียดเพิ่มเติมของบริการไปรษณีย์ EMS
Q3    สามารถติดต่อบริการออกใบรับรองอัญมณีของสถาบันฯได้ที่ไหนบ้าง
A3    ที่ตั้งของสถาบันอัญมณีวิทย์ มี 2 สาขาค่ะ สำนักงานใหญ่ คือ 99 อาคารปิยะมิตรห้อง 511 ถนนมเหสักข์ สุริยวงศ์ บางรัก กทม. ส่วนอีกสาขาคือ ชั้น B1 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ถนนสีลม บางรัก กทม.
Q4    ในกรณีที่ทำใบรับรองอัญมณีหาย สามารถออกใบรับรองอัญมณีเม็ดเดิมซ้ำได้หรือไม่
A4    ได้ค่ะ ท่านสามารถออกใบรับรองของอัญมณีเม็ดเดิมได้ โดยมีเงื่อนไขว่าท่านต้องชำระค่าบริการ 50 % จากราคาเดิมและเจ้าหน้าที่จะออกใบรับรองอัญมณีเป็นแบบสำเนาให้ท่านเท่านั้น เพียงแค่ท่านแจ้งหมายเลขใบรับรองและวันที่ที่ทำใบรับรองกับเจ้าหน้าที่ค่ะ
Q5    เพชรที่อยู่ในตัวเรือน สามารถออกใบรับรองได้หรือไม่
A5    ไม่ได้ค่ะ เพราะสีของตัวเรือนจะมีผลต่อการประเมิณคุณภาพสีของเพชร และสักษณะของตัวเรือนจะทำให้ผลทำการประเมิณความสะอาดของเพชรคลาดเคลื่อน
Q6    อัญมณีที่อยู่ในตัวเรือน สามารถออกใบรับรองได้หรือไม่
A6    ออกได้ค่ะ โดยที่เครื่องประดับชิ้นนั้นต้องไม่มีชิ้นส่วนของโลหะมาปิดก้นของอัญมณี
Q7    เพชรน้ำหนักต่ำกว่า 0.10 กะรัตสามารถออกใบรับรองได้หรือไม่
A7    ได้ค่ะ เพชรที่มีน้ำหนัก 0.01-0.10 กะรัตสามารถออกใบรับรองเพชรได้ โดยในส่วนของ Color grade จะให้เป็น3 ช่วง เช่น H-J เป็นต้น และClaritygrade จะบอกเป็นตัวอักษรเท่านั้นเช่นVVSVS SI เป็นต้น ไม่ใช่ VVS1 VS2 SI2
Q8    ทางสถาบันฯ สามารถตรวจเช็คว่ามีการผ่านกระบวนการ HPHT (High Pressure High Temperature)ในเพชรได้หรือไม่
A8    ได้ค่ะ ทางสถาบันฯมีเครื่องมือในการตรวจสอบการปรับปรุงคุณภาพของเพชรด้วยวิธีการ HPHT ค่ะและมีความบริการเพิ่มกะรัตละ 100 บาทค่ะ
Q9    ทางสถาบันฯ สามารถตรวจเช็คว่ามีการปรับปรุงคุณภาพสีของเพชรสีได้หรือไม่
A9    ไม่ได้ค่ะ ทางสถาบันไม่สามารถการปรับปรุงคุณภาพสีของเพชรสีได้ เนื่องจากสถาบันฯ ไม่มีเครื่องมือการในตรวจสอบการปรับปรุงคุณภาพเรื่องสีของเพชรสีค่ะ
Q10    ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบอัญมณีในปริมาณมากทางสถาบันฯ มีส่วนลดเพิ่มหรือไม่
A10    มีค่ะในกรณีที่ลูกค้าต้องการตรวจสอบอัญมณีในปริมาณมาก ทางเรามีส่วนลดพิเศษให้ท่าน โดยท่านสามารถตรวจสอบโปรโมชั่นในเว็บไซต์หน้าแรกด้านล่างขวาซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ หรือโทรศัพท์มาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ทางสถาบันโดยตรงสำหรับกรณีเป็นล็อตหรือกรณีพิเศษได้ค่ะ
|
News
|
Gallery
|
Jobs
|
About
|
Contacts
|
Site Map
|
© copyright 2011 SGS : The School of Gemological Sciences (Thailand). All Rights Reserved.