About
ประวัติ SGS LAB

ในปีพ.ศ.2534 ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพอัญมณี (SGS Gem Laboratory) ได้ถูกก่อตั้งขึ้นพร้อมกับสถาบันอัญมณีวิทย์ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นชื่อเดิมของ สถาบันอัญมณีวิทยา ในปัจจุบัน โดยแรกเริ่มมีจุดประสงค์เป็นเพียงแค่บริการเสริมของทางสถาบันฯเท่านั้น โดยมีดร.สุมาลี เทพโสพรรณ ผู้อำนวยการสถาบันฯ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีศาสตร์จากไทยและสหรัฐอเมริกาที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งอเมริกา GIA เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง นอกจากนี้ได้มีการนำเข้าเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบอัญมณีที่ทันสมัยที่สุดในขณะนั้นเข้ามาใช้ในห้องปฏิบัติการอย่างครบถ้วน ทำให้ SGS LAB มีความพร้อมในการตรวจสอบอัญมณี พร้อมกับประสบการณ์ด้านอัญมณีของผู้ตรวจสอบที่มีมานานกว่า 30ปี ทำให้ SGS LAB เป็นสถาบันที่ได้รับความไว้วางใจในมาตรฐานการตรวจสอบจากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ในปีพ.ศ.2536 ได้มีการเปิดสาขาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพอัญมณีที่จันทบุรี หลังจากที่ประสบความสำเร็จด้านตรวจสอบพลอยแล้ว ได้เปิดการตรวจสอบและประเมินคุณภาพเพชรเพิ่ม SGS LAB สาขาที่จันทบุรีได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้บริการเป็นเวลาประมาณ 4 ปี จนกระทั่งระบบการขนส่งสินค้าเริ่มเป็นที่นิยมและได้รับความเชื่อถือในความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูง อย่างอัญมณี เป็นทางเลือกใหม่ให้ชาวจันทบุรีและผู้ใช้บริการในท้องถิ่น ได้ใช้บริการตรวจคุณภาพที่สาขาในกรุงเทพฯ ที่ถนนมเหสักข์ โดยใช้บริการการขนส่งผ่านทางไปรษณีย์ไทยหรือบริการอื่น อาทิ FedEx® หรือ EMS

ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา SGS LAB ได้ให้บริการกับประชาชนและองค์กรทั้งของเอกชนที่เป็นบริษัทไทยและต่างชาติในประเทศไทย มีการเปิดรับข้อมูลผลการวิจัยทางอัญมณีในระดับสากลและการเคลื่อนไหวของตลาดพลอยในประเทศและต่างประเทศอยู่เสมอเพื่อรักษามาตรฐานและคุณภาพ ตั่งแต่ต้นปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป ทาง SGS LAB ได้พัฒนาระบบ SGS LAB Online เพื่อให้เป็นตัวเลือกใหม่แก่ลูกค้า สามารถใช้บริการได้อย่างทั่วถึงสะดวกสบายและง่ายดายมากขึ้นและองค์กรของรัฐบาล อาทิ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าผ่านผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยซึ่งปัจจุบันได้ถูกแปรรูปเป็น บริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) โดยยึดถือในหลักการของความโปร่งใสและถูกต้อง ให้ความเป็นธรรมทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในฐานะบุคคลสาม

SGS LAB มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและถ่ายทอดประสบการณ์ทางด้านการวิเคราะห์อัญมณีมาโดยตลอด โดยที่เรายังยึดมั่นกับหลักการเดิมในการให้บริการลูกค้าและประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
|
News
|
Gallery
|
Jobs
|
About
|
Contacts
|
Site Map
|
© copyright 2011 SGS : The School of Gemological Sciences (Thailand). All Rights Reserved.